Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een fotoshoot bij Framed Confetti ga je als klant akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

 

Auteursrecht

Het auteursrecht van de beelden ligt te allen tijde bij de fotografe van Framed Confetti. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto’s van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Indien de klant uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de klant dit vooraf kenbaar te maken aan de fotografe via een email.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Hieronder valt ook het bijsnijden van de foto. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken.

Naamsvermelding

De klant dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op sociale media kanalen of elders op internet. Dit kan door het taggen van Framed Confetti in de foto of door een vermelding van Framed Confetti bij de fotocredits.

Bevestiging fotoshoot

Om een afspraak voor een fotosessie vast te leggen stuurt Framed Confetti altijd een bevestiging. Als de klant niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, neemt deze binnen 5 dagen contact op met de fotografe.

Betaling

factuur zal per email verstuurd worden. De klant dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald worden. De klant dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen. Producten worden pas geleverd nadat de betaling binnen is. Er is geen mogelijkheid om het bedrag te pinnen. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen inclusief BTW en exclusief reiskosten.

Oplevering Fotoshoot

Na de fotoshoot ontvangt de klant binnen drie weken via de email een link naar een online galerij met lage resolutie beelden. De klant kan op basis van deze online galerij doorgeven welke beelden hij/zij wil afnemen. Na betaling van de factuur kan de klant de hoge resolutie beelden downloaden vanuit de online galerij. Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. Voor alle (digitale) nabestellingen gelden tarieven. De nabestellingen worden pas geleverd na betaling. De fotografe blijft ten alle tijden eigenaar van alle foto’s.

Cadeaubonnen en kortingsbonnen

Kortingsbonnen zijn niet geldig i.c.m. met acties / aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij Framed Confetti en geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Een cadeaubon is niet overdraagbaar. Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotoshoot of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld.

Annuleringsvoorwaarden

In geval van ziekte is het mogelijk om minimaal 48 uur voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten. Het kan zijn bij een newbornshoot dat de afspraak niet door kan gaan in verband met vroeggeboorte of een slechte situatie van de moeder en/of baby, dan worden hier natuurlijk geen kosten aan verbonden. Indien Framed Confetti de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal een andere datum met u worden gepland. Ook heeft het weer een bepalende factor op het doorgaan van een fotoshoot. In geval van slecht weer (regen, zeer donkere lucht) mag de fotoshoot worden af- gezegd door fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. Er wordt dan samen gezocht naar een nieuwe datum.

Aansprakelijkheid

Framed Confetti is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Framed Confetti of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. Framed Confetti is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd of niet besteld zijn bij Framed Confetti.

Privacy en persoonsgegevens

Framed Confetti zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, emailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan anderen.